Skip to content

Eis Kandidaten fir d’Gemengewalen

Fréd Ternes

36 Joer, IERNSTER

 • Spëtzekandidat
 • Chargé de Formation am Institut de Formation de l’Éducation Nationale (IFEN)
 • Schäffen säit 2011
 • Vizepresident vun der Syrdall Schwemm
 • Member vun Niedz4kidz a vun der Commission Paritaire vum CIPA a vum Jugendhaus
 • Master an der Gestion d’entreprise

Bestued a Papp vun 2 Kanner

>Facebookprofil

Marc Aguilar

61 Jahre, UEWERAANWEN

 • CDO-Chief Data Officer bei BGL BNP Paribas

 • Mathematik/Physik – Dr. ès. Sciences
 • Member vum Verwaltungsrot vun 2care2share
 • Member am Lions Esch
Papp vun 2 Kanner

Jacques Bauer

55 Joer, RAMMELDANG

 • Avocat à la Cour
 • Gemengerot
 • President vun der Bautekommissioun
 • Member vum CSV Bezierkscomité Zentrum
 • Éierepresident vun der CSV Nidderaanwen
 • Member vum Basketball Association Board of Appeal (FLBB)
 • Member vun der Amicale Frënn vun den Nidderaanwener Scouten
Papp vun 2 Kanner

Metty Cungs

42 Joer, SENNENG

 • Infirmier en anesthésie et réanimation/SAMU/Délégué du personnel bei den Hôpitaux Robert Schuman
 • Gemengerot
 • President vun der Generatiounekommissioun
 • Member vun der Commission paritaire vum Jugendhaus
 • Comitésmember vun der Syrdall Schwemm
 • Vizepresident vun dem FC US Hueschtert
 • Member vum Verwaltungsrot vun den Hôpitaux Robert Schuman
 • Member vum Conseil Supérieur de Certaines Professions de Santé
Bestued a Papp vun 2 Jongen

>Facebookprofil

Véronique Kieffer ép. Peffer

52 Joer, UEWERAANWEN

 • Licenciée en sciences touristiques
 • Sekretärin vun der CSV Nidderaanwen
 • Sekretärin vun der Chorale Concordia – The Voices
 • Member vum Comité vum BBC Gréngewald
 • Member vun der Kultur- a Sportskommissioun
 • Presidentin vum Télévie Nidderaanwen 2022
Bestued a Mamm vun 3 Kanner

Caroline Koch

26 Joer, HUESCHTERT

 • Remplaçante an der Grondschoul (Master an der Germanistik)
 • Member vun der Nohaltegkeetskommissioun
 • Responsabele Chef bei de Biber (Scouten Nidderaanwen)

Alex Koob

40 Joer, NIDDERAANWEN

 • Flight Operations Editor bei Cargolux Airlines International S.A.
 • President vun der CSV Sektioun Nidderaanwen
 • Member vun der Schoulkommissioun
 • Member vun der Commission Partitaire vum Jugendhaus
 • Member vun der Jugendkommissioun vum FC US Hueschtert

Bestued a Papp vun 3 Kanner

>Facebookprofil

Martine Kremer ép Dupong

52 Joer, SENNENGERBIERG

 • Référendaire op der Cour de justice de l’Union européenne (am Cabinet vum lëtzebuerger Richter François Biltgen)
 • Gemengerot
 • Vizepresidentin vun der Finanzkommissioun an Presidentin vun der Loyerskommissioun
 • Member vu Niedz4kidz

Bestued a Mamm vun 2 Kanner

Sandra Nandha

46 Joer, SENNENGERBIERG

 • Marketing & Office Management bei Prime Capital
 • Familylab Trainerin, Éducatrice
 • Member vu Niedz4kidz
 • Comitésmember vun der Elterevereenegung (APE)
Mamm vun 2 Kanner

Patrick Reding

53 Joer, RAMMELDANG

 • Direkter vum CIPA Gréngewald
 • Member vun der Generatiounekommissioun
 • Member am Lions Club Roude Léiw (President 2021-2022)
 • President FS2 (Fréier Studenten aus der franséischer Schweiz)
 • Member vum Crèche Comité an der Crèche ARCUS zu Nidderaanwen
Bestued a Papp vun 2 Kanner

Marthe Scharfe

36 Joer, RAMMELDANG

 • Project Manager Sponsoring & Mécénat bei BGL BNP Paribas
 • Member vun der Kommunikatiounsplattform Maison Relais/Schoul/Elteren/Gemeng
 • Member vum Verwaltungsrot vu CARE Luxembourg

Bestued a Mamm vun 2 Kanner

>Facebookprofil

Anne Schumacher

43 Joer, UEWERAANWEN

 • Professer am Lycée Technique de Bonnevoie
 • Member vun der Kultur- a Sportskommissioun
 • Sekretärin vum Syndicat d‘initiative (SICN)
Bestued a Mamm vun 3 Kanner

Michel Theisen

22 Joer, HUESCHTERT

 • Student (Bachelor en sciences de l‘éducation)
 • Member vun der Kultur- a Sportskommissioun
 • Comitésmember am Klooterklub Nidderaanwen (KKN)
 • Responsabele Chef a Caissier an den Avex (Lëtzebuerger Scouten Gemeng Nidderaanwen)